TERMENI ȘI CONDIȚII
Pentru utilizarea website-ului este necesară citirea și acceptarea, în totalitate, a acestor termeni și condiții. Vizitarea website-ului, numit în continuare Site presupune acceptarea integral a acestor termeni și condiții de utilizare.

1. Proprietatea intelectuală:
a. Întregul conținut al acestui Site, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a Fundației DMA, numită în continuare și Fundația, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislației ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intra și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe site, precum și materialele trimise de utilizatori, pentru a fi publicate pe site.
b. Denumirea „Fundația DMA”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Fundației. Acestea nu pot fi utilizate în niciun mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al Fundației. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului.
c. Informațiile și toate mesajele comunicate pe Site sau transmise prin intermediul Site-ului, nu pot fi considerate informații confidențiale și, din momentul postării pe site, devin proprietatea Fundației.
d. Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul de a intreprinde orice acțiune considerată dezirabilă sau necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul Site-ului.

2. Drepturile Utilizatorilor:
a. de acces, navigare și utilizare a acestui Site;
b. de a beneficia de informațiile postate pe Site;
c. de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor de contact menționate în secțiunea Contact;

3. Obligațiile vizitatorilor/utilizatorilor:
a. să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;
b. să nu violeze măsurile tehnnologice si de protecție ale Site-ului:
c. să nu inițieze și desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natura să afecteze buna funcționare a Site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
d. să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de virus sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a Site-ului etc.;
e. să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze – indiferent de formă sau mijloc – orice fel de material și informație de pe Site, orice este legat de conținutul acestuia;
f. să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publică a unei persoane;

4. Reguli de conținut și formă pentru comentariile postate:
a. Comunicarea pe site se realizează în limba română. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ.
b. Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu majuscule sau cu fonturi de culori ilizibile.
c. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate.

5. Responsabilități:
a. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate aparține, în totalitate, utilizatorilor.
b. Proprietarul si administratorii Site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru:
forma și conținutul comentariilor postate pe site de utilizatori; oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui site;
c. întreruperea funcționării site/ului sau a serverelor;
d. conținutul sau informațiile care apar pe site-urile către care Site-ul are link-uri sau care beneficiaza de reclame pe Site sau care au link-uri către Site ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia.
e. Conținutul Site-ului (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui site sau ale persoanelor autorizate de acesta.
f. Proprietarul Site-ului nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
vizitatorilor/utilizatorilor.
g. Pentru a crea legături cu acest site, postând link/banner către/pentru Site sau postând link/banner pe Site pentru alte site-uri, puteți să vă adresați, în scris, Fundației și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin email. Pentru situațiile în care putem fi legați cu site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe Site pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului Site-ului.
h. Site-ul nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daune determinate de conținutul Site-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel de condiții.

6. Sancțiuni:
a. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la re-editarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.
b. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept.

7. Dispoziții finale:
Termenii și condițiile acestui Site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară, și intră în vigoare din momentul postării lor pe Site.
Vă rugăm să vizitați această pagină , pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

adminTermeni și condiții