All for Joomla All for Webmasters

Director executiv divizie DMA Group

Full Time
Baia Mare
Posted 4 ani ago

Candidatul ideal

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licentă în domeniul economic, tehnic sau juridic
 • Experienţă relevantă în consultanţă, management sau în activitatea de conducere a unor societăţi comerciale din sectorul privat
 • Gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare
 • Candidatul este familiarizat cu cerinţele guvernanţei financiare şi cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv principiile de contabilitate financiară, audit financiar şi raportare financiară
 • Înţelege importanţa evaluării şi medierii riscurilor organizaţionale şi este familiarizat cu metodologiile şi procesele de management al riscului
 • Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţiile cu ceilalţi
 • Abilități de leadership și coordonare echipe
 • Experiență demonstrabilă în managementul schimbării la nivel organizațional și abilitatea de a genera și implementa modificări pozitive în cultura organizațională
 • Cunoașterea limbii engleze

 

 

 

Descrierea jobului

 • Definirea și aplicarea politicilor și planurilor strategice ale Companiei
 • Comunicarea strategiei aprobate, transmiterea liniilor directoare pentru definirea obiectivelor operaționale, specificând cu claritate toate informațiile necesare și rezultatele așteptate, având în vedere ansamblul cerințelor pentru implementarea strategiei la nivel organizațional
 • Asigurarea fundamentării activității decizionale cu privire la definirea și formularea politicii economico-sociale și gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și umane, în vederea realizării obiectivelor stabilite
 • Organizarea structurilor organizaționale în funcție de necesitățile Companiei și de activitățile planificate
 • Asigurarea, identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit
 • Definirea direcțiilor strategice de dezvoltare a companiei
 • Stabilirea obiectivelor strategice legate de vânzări și profit
 • Aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli și corecțiile necesare
 • Dimensionarea necesarului de resurse pentru realizarea obiectivelor cu pragmatism, estimativ, în concordanță cu activitățile previzionate pentru atingerea obiectivelor propuse, ținând cont de sursele accesabile și posibilitățiile de obținere ale acestora, pe baza unor indicatori specifici relevanți
 • Solicitarea de propuneri, analizarea, completarea și validarea obiectivelor Companiei, urmărind termenele de execuție, metodele de monitorizare pe parcursul derulării, metodele de evaluare a gradului de realizare și a calității activitățiilor derulate
 • Alocarea de resurse pentru realizarea obiectivelor operaționale cu atenție, realism și corectitudine, urmărind încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, având în vedere asigurarea tuturor cerințelor pentru desfășurarea activităților pe baza analizelor de necesități realizate etapizat
 • Planificarea termenelor de realizare a activitatilor cu realism, în corelație cu obiectivele companiei, pornind de la posibilitățile reale ale companiei și luând în considerație resursele avute la dispoziție, respectând prevederile legislației specifice
 • Validarea și monitorizarea, implementarea și respectarea procedurilor de sistem ale companiei – modul de derulare al proceselor organizaționale legate de transport, vânzări, achiziții, marketing, financiare, resurse umane, logistică, etc.
 • Validarea sistemului de raportare folosit pentru urmărirea bugetului
 • Urmărirea și analizarea încadrării în buget
 • Validarea bugetelor Companiei
 • Monitorizarea indicatorilor cheie de performanță, raportându-se la obiectivele stabilite, în mod constant, asigurând permanența metodelor, identificând deviațiile în timp util, întocmind rapoarte periodice către Președintele Grupului cu rezultatele monitorizării
 • Evaluarea periodică și în detaliu a rezultatelor referitoare la calitatea activităților derulate în cadrul companiei, antrenând toți membrii echipei de management cu raportare la indicatorii de performanță stabiliți, având în vedere toți factorii care pot genera neconformități
 • Elaborarea rapoartelor pe baza rezultatelor companiei, cu responsabilitate, atenție la detalii, viziune de ansamblu, spirit analitic, periodic și ad hoc, conform solicitărilor Președintelui Grupului, cu asigurarea acurateței datelor, cu respectarea calendarului de raportare al companiei


Descrierea companiei

Oamenii sunt cel mai de valoare bun al unei organizații, având acest potențial nelimitat, am pus bazele unei afaceri orientate către lucrurile care merită. Suntem conduși de dorința de a ne dezvolta, de a aduce valoare în tot ce facem și în tot ce suntem. Dorim să creștem continuu.

Misiunea noastră este de a crea afaceri profesioniste, care să genereze profit și satisfacție clienților pe termen lung, prin încrederea acestora în noi. Această resursă financiară este reinvestită și multiplicată în orice idee inovatoare care aduce valoare. Astfel am dezvoltat mai multe companii din domenii diferite.

DMA Group, deține afaceri în alimentație, construcții, transport internațional și publicitate. Tot ce am învățat, oferim clienților noștrii prin consultanță în afaceri, dezvoltată în mai multe ramuri. Ne simțim responsabili fată de societate, de aceea activăm prin a susține educația. Valorile noastre sunt integritatea, respectul față de individ și comunitate. Dorim să creăm un mediu de creștere și îmbunătățire continuă în care perseverența și ambiția să ne ducă mai departe. Apreciem munca și susținem asumarea acțiunilor pentru realizarea obiectivelor. Ne dorim oameni loiali și devotați care sa fie conduși de dorința de a ieși din anonimat și de a face lucrurile să se întâmple, acestora le acordăm încrederea noastră, ei sunt forța motrice care vor duce lucrurile mai departe.

 

 

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.